Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Годишњи распоред послова / Годишњи распоред судијских помоћника
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА

Судијски помоћници Вишег суда у Панчеву су Биљана Мојсиловић, Јованка Ивковић, Јасна Бодрожић, Јелена Стојковић Соколовић запослени на неодређено време и Марина Брашован Делић и Владан Сивчев запослени на одређено време.

Судијски помоћник Јелена Стојковић Соколовић решењем о избору заштитника грађана Града Панчева, Скупштине града Панчева од 21.12.2013.године, изабрана је за Заштитника грађана града Панчева на време од четири године, па јој по основу решења Вишег суда у Панчеву СУ V-35-83/13 од 24.12.2013.године мирује радни однос за време трајања функције иницијално до 21.12.2017.године.

Судијски помоћник Основног суда у Панчеву  Маја Шормаз Токовић, на основу споразума о привременом премештају запосленог који су закључили председник Основног суда у Панчеву и председник Вишег суда у Панчеву, привремено се премешта у Виши суд  Панчево,  због повећаног обима посла.


КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ

За рад у кривичним предметима распоређују се судијски помоћници Јованка Ивковић и Маја Шормаз Токовић судијски помоћник Основног суда у Панчеву привремено премештена због повећања обима посла у  Виши суд у Панчеву.

Обавезе судијских помоћника Јованке Ивковић  и Маје Шормаз Токовић су:

  • сачињавање записника о састанцима кривичног одељења и седницама већа
  • израђивање нацрте одлука у предметима „КВ“, „КУО“, „КП“, „КУОКМ“, „ПОМИК2“, „КЖ“ и „КЖ1“
  • уз надзор судија овог одељења по потреби израђивање нацрта првостепених „К“ одлука
  • по потреби вршити припрему предмета за суђења
  • израђивање нацрта одлука које се односе на испитивање процесних претпоставки за вођење поступка
  • вођење евиденције судских одлука ради уједначавања судске праксе

Судијски помоћник Јованка Ивковић додатно се обавезује да прати и води евиденцију судских одлука кривичног одељења ради уједначавања судске праксе као и да прати одлуке Уставног суда Републике Србије објављене у „Службеном гласнику“ Републике Србије. Судијски помоћник Јованка Ивковић додатно се обавезује да помаже судији Светлани Лазаревић у вођењу судске праксе кривичног одељења Вишег суда у Панчеву.

ГРАЂАНСКИ ПРЕДМЕТИ

За рад у грађанским предметима распоређују се судијски помоћници  Биљана Мојсиловић и  Владан Сивчев запослен на одређено време.

Обавезе судијских помоћника Биљане Мојсиловић и  Владана Сивчева су:

  • сачињавање записника о састанцима грађанског одељења,
  • припремање стручних извештаја по налогу судије,
  • израђивање нацрта одлука која се односи на испитивање процесних претпоставки за вођење поступка,
  • израђивање нацрта судских одлука

 

верзија за штампу пошаљи страну